skip to Main Content

De ANBI gegevens

Handelsregister
In het Handelsregister is de stichting geregistreerd onder nummer 22059500

ANBI Registratie

Op grond van de Beschikking d.d. 1 februari 2008, fiscaal nummer 815152590, dossiernummer 40628, heeft de Belastingdienst de stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Beleidsplan

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn als volgt te omschrijven.

Inleiding en doel
Vlak voor zijn overlijden richtte Ben Joppe de stichting met zijn naam op. De stichting kent als hoofddoelstelling de bevordering en instandhouding van kunst in het algemeen in Nederland; de ondersteuning van personen en organisaties op het gebied van de Nederlandse symfonische en/of instrumentale muziek en van charitatieve en culturele instellingen.

Ontstaansgeschiedenis
Het beginvermogen van de stichting is nagenoeg geheel voortgekomen uit de nalatenschap van Ben Joppe. Uit deze nalatenschap heeft de stichting verkregen een woonhuis te Zierikzee, gelden, inboedel en een omvangrijke collectie schilderijen. Een deel van deze bezittingen is in een reeks van jaren te gelde gemaakt. Daarbij zijn ook alle openstaande schulden voortvloeiende uit de nalatenschap gedelgd.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie leden.

Voorzitter:
De heer W.A.B. Joppe
Kokmeeuwstraat 17
4301 WP  Zierikzee
Telefoon: 0111413927
Mobiel: 0653535777

Penningmeester:
De heer F.A. Bergsen
Waterkers 30
2925 TJ  Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180521319

De heer mr. W.H. Klaassen
Oude haven 14
4301 CK  Zierikzee

Back To Top